*ISSN numarası alabilmek için yayımcı bilgileri ile yayımcının tasarladığı yayın sayısını içeren ISSN Formu'nun doldurulması gerekmektedir.

*Doldurulan ISSN formu ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'nın  Basın Bürosundan alındı belgesinin temini gerekmektedir.

*ISSN başvurusunun aracılığımızla tamamlanması için yukarıda bahsedilen her iki formun da tarafımıza fakslanması yeterlidir.Nalbantoğlu Mah. Akbıyık Cd. No:26/2 HEYKEL / BURSA
Müşteri Hizmetleri : 444 0 258.