Global Veri Eşleme Ağı

Günümüzde firmalar, tedarik zinciri sürecinde doğru bilginin aktarılamaması ve bilgi akışının yeterince hızlı ve verimli sağlanamamasından dolayı;
- Fatura bilgilerinde hata
- Stok miktarında artış
- Karşılanamayan talepte artış
- Ürün iadesinde artış
- Müşteri şikayetlerinde artış
gibi sorunlarla karşılaşmakta ve bu sorunların bir sonucu olarak firmanın tedarik zinciri maliyeleri yükselmektedir. Bununla birlikte ticaretin ulusal sınırları aşıp uluslararası boyuta ulaşması firmalar arası bilgi akışının daha hızlı olmasını ve tedarik zinciri sürecindeki tüm işlemlerin daha iyi yönetilmesini ve kontrol edilmesini gerektirmektedir.
Küresel Veri Eşleme Ağı (GDSN) kavramı tedarik zinciri yönetimini iyileştirmek ve maliyetleri azaltmak amacıyla başta GCI (Global Commerce Initiative), GS1, ve Uniform Code Council (UCC)'i de içeren çeşitli sanayi grupları tarafından geliştirilmiştir. GDSN, tedarik zinciri sürecindeki bilginin evrensel standartlarda akışını sağlayan birbiriyle bağlantılı veri havuzlarından ve bir Global Kayıt Merkezi'nden (Global Registry) oluşan internet tabanlı bir ağdır. Veri havuzlarında o veri havuzuna üye tüm tedarikçilerin ürün bilgileri toplanır ve perakendeciler istedikleri ürünün bilgisine bu havuz üzerinden ulaşır. Şu an dünyada 10 adet veri havuzu faaliyet göstermektedir. Global Kayıt Merkezi veri havuzları arası bilgi akışını sağlamaktadır. Belli bir veri havuzuna üye olan firma bu havuzdaki tüm bilgilere direkt olarak erişebilecek başka veri havuzlarındaki bilgiye ise Global Kayıt Merkezi aracılığıyla ulaşabilecektir.
GDSN'in en önemli avantajı firmalara tek bir noktadan veri erişimi sağlamasıdır. Böylelikle firmalar istedikleri herhangi bir veri havuzuna üye olup tüm ürünlerin bilgisine bu veri havuzu üzerinden ulaşmakta, birden fazla veri havuzuna üye olup üyelik ücreti ödemek zorunda kalmamaktadır. Bununla birlikte GDSN'in diğer bir avantajı ürün bilgisi girişinin bir defa yapılması ve gerekli tüm güncellemelerin bu giriş üzerinden gerçekleştirilebilmesidir.
Sonuç olarak, ticari ortakların sistemlerinin birbiriyle uyumlu, standart bir hale getirilmesiyle ve verilerin sürekli güncellenmesiyle firmalar arası doğru bilgi akışı sağlanacak, bilgi akışı hatalarından kaynaklanan maliyetler azalacaktır.Nalbantoğlu Mah. Akbıyık Cd. No:26/2 HEYKEL / BURSA
Müşteri Hizmetleri : 444 0 258.